Ella Arps

Algemene voorwaarden

INSCHRIJVEN
Met de inzending van het aanmeldingsformulier komt de overeenkomst inzake deelname aan de betreffende cursus tot stand. Wij sturen een bevestiging van deelname steeds schriftelijk (per post of e-mail).

Bij onvoldoende aanmeldingen gaat een cursus of workshop niet door. In dat geval ontvangen deelnemers zo spoedig mogelijk bericht. Uiteraard worden dan geen kosten in rekening gebracht.

De samenstelling van het cursusprogramma is onder voorbehoud, omdat er soms aanpassingen plaats vinden ten gunste van de deelnemers.

PLAATSING
Plaatsing gebeurt op datum van binnenkomst van de aanmeldingen.

PRIJZEN
Bij aanmelding gelden de prijzen, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier Cursussen en Workshops 2014.

De kosten voor 1 groepssessie zijn altijd 55 euro per persoon per uur. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen.

Catering is inclusief.

Twee maal begeleiding via email als follow-up. 

Per groep is het maximum aantal deelnemers 8.

 
BETALING
Bij bevestiging van deelname aan een cursus sturen we een factuur.
Betaling van de factuur moet plaats vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, en uiterlijk voor de eerste cursusdag.

ANNULEREN
Annuleren is kosteloos tot 5 werkdagen na dagtekening van de factuur Daarna brengen we 50% van het cursusbedrag in rekening. Valt de annulering binnen 5 werkdagen voor het starten van de cursus dan is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

VERHINDERING
Indien een deelnemer op de cursusdag door ziekte of overmacht verhinderd is, moet hij zich afmelden via: email onder vermelding van de naam en datum van de cursus en de reden van afwezigheid.

VERGOEDING Voor trainingen, is het mogelijk een bijdrage in de kosten te ontvangen. In een loopbaangesprek  bij het CWI of UWV wordt gekeken of de aanvrager hiervoor in aanmerking komt. Deze tegemoetkoming bedraagt 65% met een maximum van € 750,- per jaar.

  • Zelfstandige ondernemers kunnen de kosten van de belasting aftrekken.