Ella Arps

business is art

 

 

De filosofie van Ella Arps marktbewerking anno 2015 is eigenlijk heel eenvoudig

 

Het bedrijf dat je hebt opgezet en gaat inrichten moet voelen als een vierde huid.

 

De ‘eerste’ huid, je intiemste, dat ben je zelf.

De ‘tweede’ huid is je kleding, dat wat je steeds aanpast.

De ‘derde’ huid is je huis, je plek, daar waar je jezelf kunt zijn.

De ‘vierde’ huid  is je baan of je onderneming, doen waar je goed in bent.

 

De ontdekkingstocht naar die ultieme bezigheid is een groeiproces.

Uiteindelijk bereiken we dit doel door na een lange zoektocht de juiste spanning te vinden tussen je handigheid en ervaring en datgene wat je nog wilt leren in een sfeer waarin je je prettig voelt.

Hanteer hoge waarden op esthetisch, technisch en praktisch gebied als inspiratiebron.

Ze leggen de basis voor je creatieve denken en doen. Ze helpen bij het onderhouden van goede relaties.

 

Je kunt deze filosofie vergelijken met de manier waarop een boom groeit. De takken groeien alle kanten op, schots en scheef en dat is juist zo mooi. Zoek, net zoals die boom, instinctief naar een structuur waarbij het gaat om een krachtverhouding en niet om een ding of vooraf bepaalde stijl.

De vorm heeft zijn tijd nodig; iets is er niet zomaar. Het is een groeiproces. Bomen zijn allemaal verschillend en tegelijk een prachtige eenheid. Een boom ontleent zijn vorm grotendeels aan het landschap, de grondsoort, de elementen waaraan hij wordt blootgesteld. Daar heeft hij zich aan aangepast, dat geeft hem die kracht en pracht.

Vind je inspiratie alleen in het organisch denken nooit in het bedenken. Het gaat om krachtsverhoudingen, dus om leven en overleven. Net als in de natuur.

Ik zet hieronder de toepassing van de wetten van Covey in de 7 dagen van de week uit. Hier leef ik naar.

Dit is voor mij het ritme van het organische leven en bouwen, groeien en geven.

 

  1. zondag : Tijd. Ga niet te snel naar het “hoe”, maar blijf in stilte hangen bij het “waarom”. Laat het waarom los. Laat oordelen los. Laat meningen los. Geniet van de wet van het pure potentieel.

 

  1. maandag: Geven. Vandaag geef je iedereen die je ontmoet, of die in je gedachten komt een cadeau. Een bloem, een goed idee, een goede wens  een zegening.

 

  1. dinsdag is om te verzamelen waarop je oplossingen gaat vinden. Sta open voor adviezen

Alles wat je aan de kosmos en aan je medemens en aan de natuur hebt gegeven komt hier bij je terug. Actie geeft reactie. Wat je zaait zul je oogsten. Bekijk de keuzes die je maakt. Stel jezelf twee vragen: wat zijn de consequenties van de keuze en zal het diegenen die erdoor wordt beïnvloed voldoening en geluk brengen? Volg daarna het gevoel dat je in je hart voelt.

 

  1. woensdag  is om te boeien en laat je de wet toe van de minste weerstand.. Weet andereen te boeien en blijf geboeid. Leer, train jezelf, verzorg je lichaam en je geest. Probeer te (ont)moeten. Accepteer de dingen zoals ze zijn.  Als we de kracht van harmonie, vreugde en liefde gebruiken, creéren we moeiteloos succes en geluk.

Uitspraak van Lao-tse: een integraal wezen weet zonder te gaan, ziet zonder te kijken en brengt dingen tot stand zonder te doen.

 

  1. donderdag is de dag om te (ver)binden. Je wens en je doel hebben in het veld van je pure potentieel een oneindig organisatievermogen. Wie wil je helpen, waarom, waarmee? Verbind je verlangens en je eigen kwaliteiten organisch aan je omgeving en de mogelijkheden die er zijn. Doe dit met je hart. Je zult zien dat datgene wat je wenst zich gaat manifesteren, vermits je er heel doelbewust op af stapt. Obstakels worden uitdagingen. Tekortkomingen worden kansen. Als je het hele plaatje hebt, maak een lijst van al je wensen en laat het dan los. Laat de details aan het universum over.

 

  1. vrijdag is de dag van het verkopen. We nemen afstand van het verleden. Je geeft dus niet je wens op, maar je geeft  je gehechtheid aan het resultaat op. Dit is zeer effectief. Alles wat je maar wilt kan je bereiken door er afstand van te nemen. Want afstand nemen is gebaseerd op het onwankelbare geloof in de kracht van je ware Ik. Zelfs gehechtheid aan geld is een teken van onzekerheid. Wie naar zekerheid streeft jaagt daar zijn hele leven achteraan zonder het ooit te bereiken. Dus gooi de boel de deur uit. Het is je verleden dat je verkoopt. En als je star vasthoudt aan je verleden aan datgene wat je al gemaakt hebt, dan sluit je een heel spectrum aan nieuwe mogelijkheden uit. Omarm je onzekerheid.

 

  1. Zaterdag: Het maken. Iedereen heeft een doel in dit leven, een unieke gave of een bijzonder talent dat hij of zij aan anderen kan geven. En als we dit combineren met het verlenen van diensten aan anderen, gaan we stralen. Wat het ultieme doel der doelen is. Maak een lijst van je unieke talenten en alle dingen die je graag doet om je unieke talenten te gebruiken. Als je je unieke talent gebruikt ten dienst van de mensheid, raak je je gevoel voor tijd kwijt en creëer je weelde in je leven en in het leven van anderen. Stel jezelf de vraag: hoe kan ik van dienst zijn, hoe kan ik helpen. De antwoorden op deze vragen zullen je in staat stellen je medemensen met liefde te helpen en van dienst te zijn.

 

Dit is hoe ik al 30 jaar leef in de kunstensector en iedere dag mag genieten en verdiepen.