Ella Arps

Laat zien wat je waard bent

BRANDING

Branding heeft alles te maken met balanceren tussen: wat kan ik beloven en wat verwachten anderen van mij. Een profiel, een merk, geeft sturing aan de binnenkant en duidelijkheid aan de buitenkant.
Iedereen op de huidige (arbeids)markt is een merk. Alles draait om zichtbaarheid en relevante expertise.

De workshop biedt aan de kandidaat inzicht in bepaalde menselijke processen.De trainingen zijn bedoeld om nieuwe mogelijkheden te scheppen voor de kandidaten en hun kansen in hun vakgebied te vergroten.

FILOSOFIE

De aanpak stoelt op een diepere algemene culturele kernlaag, waarin veel elementen van de ZEN filosofie zijn terug te vinden.

PRAKTIJKVISIE

De praktijkvisie vertrekt vanuit de vaststelling dat in de huidige westerse cultuur de keuze voor het individu, wat te doen, een wijdverbreid vraagstuk is geworden. De traditionele waarden hebben grotendeels hun werking verloren. Mensen moeten daarom steeds vaker op eigen kracht keuzes maken in het leven en leren te kiezen uit het teveel aan mogelijkheden. Om de juiste keuze te kunnen maken, kunnen we het best vanuit ons hart kiezen. In de kunstensector zijn hiervan goede voorbeelden te vinden.

Na de KEUZE komt de FOCUS en dan de FLOW - een oneindige fontijn van creatie.